close

 • Phụng sự Ba Lan- Xây dựng Châu Âu- Thấu hiểu thế giới

   

 • Viết tắt
 • ĐẠI SỨ QUÁN
  Đại sứ quán nước Cộng hoà Ba Lan tại Hà Nội

   

  Đại sứ quán nước Cộng hoà Ba Lan tại Hà Nội

  Số 3 Chùa Một Cột, Hà Nội

  Tel.   (0084 4) 384 520 27

  Fax   (0084 4) 382 369 14

   

  Đại sứ
   
     

     Đại sứ
     Barbara Szymanowska